سیمان مركب

این نوع سیمان در گروه سيمانهاي آميخته قرار دارد و در دو نوع الف و ب توليد مي شود .

در نوع الف كه اكثر 20 مواد افزودني معدني با صنعتي به كلينكر اضافه مي شود در كليه فعاليت هاي ساختماني از جمله فونداسيون ها قابل استفاده است .

در مقايسه با سيمان نوع دو اگرچه درصد كلينكر از 96 درصد به 80 درصد كاهش مي يابد اما طبق استاندارد ملي ايران مقاومت 28 روزه آن حداقل بايستي 32/5 مگا پاسكال باشد.

این نوع سیمان در گروه سيمانهاي آميخته قرار دارد و در دو نوع الف و ب توليد مي شود .

در نوع الف كه اكثر 20 مواد افزودني معدني با صنعتي به كلينكر اضافه مي شود در كليه فعاليت هاي ساختماني از جمله فونداسيون ها قابل استفاده است .

در مقايسه با سيمان نوع دو اگرچه درصد كلينكر از 96 درصد به 80 درصد كاهش مي يابد اما طبق استاندارد ملي ايران مقاومت 28 روزه آن حداقل بايستي 32/5 مگا پاسكال باشد.

این نوع سیمان در گروه سيمانهاي آميخته قرار دارد و در دو نوع الف و ب توليد مي شود .

در نوع الف كه اكثر 20 مواد افزودني معدني با صنعتي به كلينكر اضافه مي شود در كليه فعاليت هاي ساختماني از جمله فونداسيون ها قابل استفاده است .

در مقايسه با سيمان نوع دو اگرچه درصد كلينكر از 96 درصد به 80 درصد كاهش مي يابد اما طبق استاندارد ملي ايران مقاومت 28 روزه آن حداقل بايستي 32/5 مگا پاسكال باشد.

قیمت : 60000تومان
Fineness/Blaine cm2/g)3400) Min = 2800 Fineness/Residue On Sieve 90µ %3.0 -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط